Project J.A.S.

De kracht van de jongere.

JAS staat voor Junior Assistent Sfeerkeeper en staat voor de jas aan te trekken van de sfeerkeeper. De Stichting is zich bewust van een maatschappelijke inzet en gebruikt hun jarenlange werkervaring met jongeren ook om korte projecten te ontwikkelen en uit te voeren om de leefbaarheid in de samenleving te vergroten. Deze projecten, worden ondersteund door de Stichting met behulp van basistrainingen. De projecten duren 16 - 20 of 40 weken. Door onze expertise in de leefbaarheidsproblematiek, vooral met en door jongeren, onze kracht in samenwerkingen kunnen wij dit doen en willen wij hieraan een steentje bijdragen.

Deze projecten, bieden een toekomstperspectief en stimulans voor moeilijk grijpbare jongeren en het bevordert de leefbaarheid en sociale veiligheid. Uniek aan deze projecten is de insteek op de gedragsverandering bij de jongeren, waarbij verschillende technieken gehanteerd worden. Soms alledaags en onconventioneel, maar altijd om het zelfinzicht van de jongere te vergroten. De gedragsverandering is duidelijk zichtbaar en het helpt jongeren in het maken van keuzes! Begrip krijgen in de eigen emoties en zicht krijgen in het handelen, kan voor sommige projecten betekenen dat er samengewerkt gaat worden met sporttrainers, professionals in de creatieve sector, andere interessante disciplines en burgers.

De Stichting steunt deels de projecten, maar kan niet buiten de hulp van anderen. Het heeft hierbij de steun en samenwerking nodig van iedereen, die hierin ook hun verantwoordelijkheid hebben. Een sociaal duurzaam en innovatief project als dit project vraagt om medewerking. Een ding is zeker. Door de gerichte praktijkervaring van de begeleiders en de aanpak vanuit de basistraining hebben ze al veel positieve resultaten geboekt.

Dus wil jij ook die JAS aantrekken en meehelpen aan een goede sfeer in jouw buurt en wil je wat maken van jouw leven, neem dan contact met ons op. Ondernemende mensen, ondernemers met een goed idee kunnen met ons contact opnemen. Steun bieden? Vrijwilliger worden in het project? Dat kan natuurlijk ook!

Voor onderwijs, school- en maatschappelijke projecten en leertrajecten verwijzen wij naar:
www.sfeerkeepercollege.nl